Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2021. godinu

(Nar. nov. br., 14/21)

Članak 1.

Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobren stalni boravak.

Članak 2.

Visina mjesečne osnovice iz članka 1. ove Naredbe određuje se prema tablici »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe, a ista se usklađuje svake godine s iznosom najmanje mjesečne osnovice propisane naredbom ministra financija o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu.

Članak 3.

Obračun doprinosa temeljem mjesečne osnovice kako je određena tablicom »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe, vrši se od 1. siječnja 2021. godine.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu (»Narodne novine«, broj 7/20).

Članak 5.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/21-01/155

Urbroj: 530-03-1-1-2-21-1

Zagreb, 4. veljače 2021.

 

OSNOVICE ZA DOPRINOSE POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2021. GODINU

Kategorija

Radno mjesto

 

Osnovica
osiguranja

1.

zapovjednik broda

kn

7.703,00

 

upravitelj stroja

   
 

zapovjednik osoblja

   
 

upravitelj osoblja u strojarnici

   
       

2.

prvi časnik palube

kn

5.680,00

 

drugi časnik stroja

   
 

rukovodeće hotelsko osoblje (upravitelji)

   
 

liječnik

   
 

zubar

   
 

časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

   
 

časnik odgovoran za zaštitu okoliša

   
 

časnik odgovoran za sigurnost plovidbe i rada

   
       

3.

drugi časnik palube

kn

4.293,00

 

zapovjednik jahte

   
 

treći časnik stroja

   
 

rukovodeće hotelsko osoblje (direktori)

   
 

frižiderist

   
 

operater postrojenja za ukapljivanje

   
 

zapovjednik plutajućeg objekta

   
 

zapovjednik nepomičnog odobalnog objekta

   
 

operater dinamičke pozicije

   
 

upravitelj stroja na jahti

   
       

4.

treći časnik palube

kn

3.975,00

 

časnik plovidbene straže na palubi

   
 

četvrti časnik stroja

   
 

radiočasnik

   
 

više hotelsko osoblje (časnici)

   
 

više tehničko osoblje (časnici)

   
 

elektročasnik

   
 

elektroničar

   
 

časnik plovidbene straže u strojarnici

   
 

prvi časnik palube na jahti

   
 

drugi časnik stroja na jahti

   
       

5.

više hotelsko osoblje (niži časnici)

kn

3.727,00

 

više tehničko osoblje (niži časnici)

   
 

električar

   
 

mehaničar

   
 

prvi kuhar

   
 

prvi konobar

   
 

vođa palube

   
 

vođa stroja

   
 

poslužitelj sisaljki (pumpman)

   
 

vozač na RO-RO brodovima

   
 

medicinska sestra

   
 

alatničar

   
 

dizaličar

   
 

bušač

   
 

ronilac

   
 

bravar

   
 

cjevar

   
 

varilac

   
       

6.

član plovidbene straže na palubi (kormilar)

 

3.645,28

 

član plovidbene straže u strojarnici (mazač)

   
 

hotelsko osoblje

   
 

tehničko osoblje

   
       

7.

drugi kuhar

kn

3.518,98

 

drugi konobar

   
 

pekar

   
 

slastičar

   
       

8.

vježbenik palube

kn

3.488,78

 

vježbenik stroja

   
 

ostali vježbenici

   
 

mornar

   
 

čistač

   
 

mladić sobe

   
 

mladić kuhinje

   
 

pomoćnik električara

   
 

pomoćnik mehaničara

   
 

pomoćnik poslužitelja sisaljki (pumpman)

   
 

pomoćno hotelsko osoblje

   
 

pomoćno tehničko osoblje

   

 

Proučite relevantne porezne zakone koji su vam nužni u svakodnevnom poslovanju, s poveznicama na provedbene propise, mišljenja Porezne uprave i stručne članke i tekstove. Nazovite 01 4571 640 za podršku ili pošaljite svoj upit na porezi@teb.hr.